وبلاگ جامع تحقیق و پژوهش Araştırma

روش تحقیق، ریاضیات و آمار Araştırma Yöntemleri, İstatistik

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم مرداد 1392ساعت 2:18  توسط اکبر زواری رضائی  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم خرداد 1392ساعت 3:21  توسط اکبر زواری رضائی  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم خرداد 1392ساعت 3:20  توسط اکبر زواری رضائی  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم خرداد 1392ساعت 3:19  توسط اکبر زواری رضائی  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1392ساعت 1:20  توسط اکبر زواری رضائی  | 

 متن مناسب و آموزنده ای درباره آزمون های ناپارامتری با نرم افزار مینی تب

آزمون ناپارامتری به زبان فارسی

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم اردیبهشت 1392ساعت 0:13  توسط اکبر زواری رضائی  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم اردیبهشت 1392ساعت 0:7  توسط اکبر زواری رضائی  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم اردیبهشت 1392ساعت 23:41  توسط اکبر زواری رضائی  |